درباره ما

مجموعه هانیل زیر نظر نرگس معینی محقق و مدرس مباحث خودشناسی و مولف کتاب معجزه زندگی تهیه و تدوین شده است.
در گام نخست، تلاش داریم با نمایش هفت ویدئوی آموزشی، همراه با تمرین های عملی، تغییر نگرش به زندگی را با هم تمرین کنیم.
تغییر نگرشی که راه حل برون رفت از مشکلات و حل مساله، در چهار زمینه "برنامه‌های مالی و رشد اقتصادی، تحصیل و به دست آوردن جایگاه کاری مناسب، روابط عاطفی و اجتماعی، و داشتن سلامت جسمی" است.
با هانیل، نگاهی نو به دنیا خواهید داشت!